n0dine’s summer exhibition


opening Thursday 25.08.2022 / 18:00 - 21:00
07/07/2022 - 01/09/2022


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

Curated by Phyllis Dierick, assisted by Marthe Naessens and Loes Jacobs


[EN] Three artists who are working with the notion of a landscape, the transmission of knowledge and memories it produces and the ‘body’ (material, territory, human) as an archive, are invited by Phyllis Dierick (nadine) to collectively create an exhibition. 

The exhibition unfolds during the summer within an open scenography that will be activated during different public moments announced via nadine’s website and newsletter.

[NL] Drie kunstenaars die werken rond de notie van een landschap, de overdracht van kennis en herinneringen die dit voortbrengt en het ‘lichaam’ (materiaal, territorium, mens) als archief, worden uitgenodigd door Phyllis Dierick (nadine) om samen een tentoonstelling te creëren.

De tentoonstelling zal zich tijdens de zomer ontvouwen binnen een open scenografie die geactiveerd zal worden tijdens verschillende publieke momenten, aangekondigd via nadine’s website en nieuwsbrief.