Maritime herstories

[EN] Eirini Pigaditi explores the ancestral histories of female seafarers in her family. She is working on this research in Brussels and in Athens. 

“Kiki, my grandmother, worked as a nurse on a ship, traveling from Greece via the Suez canal, Gibuti to Australia. It was during a post-war migration wave transporting Greek migrants, single women in the majority, as prospective brides to Greek men, so these vessels became known as bride ships. Ismini, my godmother, has a career of 20 years on cargo ships. I will interview Kiki and Ismini about their relationship with the sea and their memories of the voyages.” 

In Brussels, she came in touch with the Buratinas captains. This personal encounter feeds her desire to connect the research with her own interests and path as an artist. She made video documentation during the maintenance of the boat, and made a first trip with Marthe Van Dessel on the canal, which leads to new discoveries, stories and material that can intermix.
__

[NL] Eirini Pigaditi voert artistiek onderzoek naar haar maritieme roots via de vrouwelijke leden van haar familie in Griekenland. Dit doet ze vanuit twee plekken, Athene (waar haar familie woont) en Brussel (waar ze zelf haar praktijk als kunstenaar ontwikkelt).

“Kiki, mijn grootmoeder, werkte als verpleegster op een schip dat vanuit Griekenland, over het Suez kanaal, Gibuti, naar Australië voer. Dit was tijdens de naoorlogse migratiegolf in Griekenland. De schepen, met voornamelijk Griekse vrouwen aan boord, alleenstaand, stonden bekend als ‘bruidsschepen’. Ismini, mijn doopmeter, was dan weer 20 jaar lang werkzaam op cargoschepen. Ik wil hun verhalen registreren en meer te weten komen over hun relatie met de zee, hun herinneringen en de reizen die ze maakten.”

In Brussel maakte Irini kennis met de Buratinas captains. Deze persoonlijke ontmoeting wakkerde haar verlangen aan om haar eigen interesse en praktijk als kunstenaar met haar familiegeschiedenis te verweven, wat leidt tot nieuwe ontdekkingen, zowel qua verhaal als materiaal. Tijdens het onderhoud en de reparaties van Buratinas maakt zij een video, en samen met Marthe Van Dessel maakte ze een eerste trip.