about: nadine

CONTACT
Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf
Brussel 1000 Bruxelles
e-mail: bruna@nadine.be
+32 2 513 41 04

TEAM
Loes Jacobs: loes@nadine.be
Phyllis Dierick: phyllis@nadine.be
Teresa Gentile: teresa@nadine.be
An Goovaerts: anna@nadine.be

NIEUWSBRIEF / NEWSLETTER /

 

LOCATIES / VENUES / LIEUX
dinA – Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf – 1000 Brussels
n0dine – Lakensestraat 105 Rue de Laeken – 1000 Brussels
e-mail: n0dine@nadine.be
Buratinas – solar-powered boat – BRYC – 1020 Brussels

 

[NL] nadine is een Brussels laboratorium voor actuele transdisciplinaire kunst. Doorheen (in-situ) residenties, onderzoeksprojecten en workshops, krijgen kunstenaars ruimte om zich te ontwikkelen. nadine is sterk geaffilieerd met performance, kunst in de openbare ruimte, multimedia-installaties, ervaringsgerichte projecten waarbij de grens tussen creatie/productie, onderzoek en presentatie wordt afgetast.

🔗 nadine 2023-27

[EN] nadine is a Brussels-based laboratory for contemporary transdisciplinary arts. Through (on-site) residencies, research projects and workshops, artists are given the space to develop their practice. nadine is closely affiliated with performance, art in the public space, multimedia installations, experience-oriented projects that explore the boundaries between creation and production, research and presentation.

🔗 nadine 2023-27

[FR] nadine est un laboratoire bruxellois pour l’art actuel transdisciplinaire. Via des résidences (in-situ), des projets de recherche et des workshops, elle offre aux artistes un espace pour se développer. nadine est particulièrement active dans le domaine de la performance, de l’art dans l’espace public, des installations multimédia et des projets axés sur l’expérience qui explorent la frontière entre création et production, recherche et présentation.

🔗 nadine 2023-27