Chambre – Cloître – Forêt


14/07/2020 - 14/08/2020


dinA, Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf, 1000 Brussels


[EN] Short video made by Clément Thiry in response to the period of confinement. The video runs in loop the whole day.

We are sick, we are alive. The disease teaches us life. It reveals our nature, What we are made of. It takes care of us. It tells us that it’s time to give up, to leave our destructive habits, to break out from the flow of information, from our little glowing screens. So I get some fresh air by staying cloistered in my room. I stop to eat, I stop to talk, I stop the time. I start a civilisation fast.

[NL] Korte video van Clément Thiry als antwoord op de quarantaineperiode. De video loopt dag en nacht in loop.

We zijn ziek, we leven. De ziekte leert ons leven. Ze onthult onze aard, waarvan we gemaakt zijn. Ze zorgt voor ons. Ze vertelt ons dat het tijd is om op te geven, om te breken met onze destructieve gewoontes, weg van de stroom van informatie, wag van onze kleine gloeiende schermen. Ik krijg wat frisse lucht door afgezonderd in mijn kamer te blijven. Ik stop met eten, ik stop met praten, ik stop de tijd. Ik vast weg van de maatschappij.