Dannie.n


support nadine with a subscription for 8 editions (50€ +shipping costs). steun nadine met een abonnement van 8 edities (50€ +verzendkosten). 


[EN] Dannie.n, a biannual magazine about the artistic research, themes and discussion topics of artists involved with nadine. 

Since 2017, nadine invites collaborating artists to create an edition of the magazine – dannie.n.
The artzine disseminates their ongoing research and artistic practices and is partially printed with the Risograph (a digital printing machine for large printouts), used since the start of nadine for communication and content dissemination. 

[NL] Dannie.n, een tweejaarlijks magazine over artistiek onderzoek, thema’s en gespreksonderwerpen van kunstenaars die betrokken zijn bij nadine.

Sinds 2017 nodigt nadine kunstenaars uit om een editie van het tijdschrift – dannie.n – te cureren. Het artistiek tijdschrift ontsluit hun doorlopende onderzoek en artistieke praktijken. Dannie.n wordt (gedeeltelijk) gedrukt met de Risograaf (een digitale drukmachine voor grote oplages) die sinds de start van nadine wordt gebruikt voor communicatie en inhoudelijke ontsluiting van haar werking.  

Dannie.O – Scanned only by Various Artists

Dannie.i – by oracle

Dannie.r – KQ by Kquuan limited (Alexandra Dementieva)

Dannie.z – Kunst & Zwalm 2019 by nadine

Dannie.h – by hans Andreas R.

 

Dannie.n is for sale : 7€pp (+shipping costs), email anna@nadine.be for more information.

support nadine with a subscription for 8 editions (50€ +shipping costs).

 

Dannie.n is te koop voor 7,00€ per stuk (+verzendkosten), email anna@nadine.be voor meer informatie.

Steun onze kunstenaars met een abonnement op alle edities voor 49,00€ (of 56,00)