[EN] DVDV  – (Sebastian Dingens – Ed Van Der Ven) sailed the wild waters to draw sounds from beneath the surface. The underwater soundworld is no less distorted than the visual world reflected in the waves. Ever moving, ever changing.
The resulting sound-compositions should represent this unpredictable behaviour, its dark massiveness and, yet, its nourishing powers.
These days on Buratinas were spent carving out partitions from the earth and fishing for sounds in the water.

[NL] DVDV – (Sebastian Dingens – Ed Van Der Ven) zeilde over de wilde wateren om geluiden van onder het oppervlak te halen. De onderwater geluidswereld is niet minder vervormd dan de visuele wereld weerspiegeld in de golven. Steeds in beweging, steeds veranderend.
De resulterende geluidscomposities moeten dit onvoorspelbare gedrag, zijn donkere massaliteit en ook zijn voedende krachten vertegenwoordigen.
Deze dagen op Buratinas werden doorgebracht met het uithouwen van scheidingswanden uit de aarde en het vissen naar geluiden in het water.