]each[ another self


opening Thursday 05.09.2019 / 18:00
06/09/2019 - 29/09/2019

by appointment

n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brusselssupported by Grensverleggers (regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord – Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland), Vlaamse Gemeenschapscommissie

[NL] Het in situ werk ]eachanother self  is een constructie die wordt gestut door de ruimte zelf. Het geheel suggereert een narratief maar blijft zonder vaste betekenis. Met deze wankele, maar precieze constructie maakt Sara ruimte voor twijfel.
“What do you think I’m like?” De onbeholpen vraag spiegelt zowel maker als kijker.
Het gesprek, dat zich ontvouwt tussen verschillende oppervlakten – hout, keramiek, tekst, kleur – vormt een scharnierpunt tussen kijken en lezen. ]eachanother self is een tijdelijke constructie.

[ENG] The in situ work ]eachanother self is a construction, supported by the space itself. The whole suggests a narrative but remains without fixed meaning. With this shaky but precise construction, Sara makes room for doubt.
“What do you think I’m like?” This uncomfortable question reflects both the maker and the viewer.
The conversation that unfolds between different surfaces – wood, ceramics, text, colour – forms a pivotal point between looking and reading. ]each[ another self is a temporary construction.