gRig Angelo Vermeulen

[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) was a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined.

Translucent Futures by Angelo Vermeulen is an artistic/activist platform that deals with the increasing abrasion of civil liberties through ubiquitous, networked, miniaturized technology.

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

Translucent Futures van Angelo Vermeulen is een artistiek/activistisch platform dat zich richt op het toenemend afslijten van de burgerlijke vrijheden, door middel van de alomtegenwoordige, genetwerkte, nanotechnologie.

Translucent Futures: initiated by Angelo Vermeulen
collaboration with FoAM,nadine and The Hub Brussels