gRig Cocky Eek

[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) was a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined.

PNEUMATOLOGY by Cocky Eek is a research on inflatable structures; it wonders what makes them alive; wonders about beauty; gives visual inspirations; wonders what to do with them when they die; collects material samples, catalogues, links and tries to create shapes purely inflated by local winds.

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

PNEUMATOLOGY van Cocky Eek is een onderzoek naar opblaasbare structuren; een bevraging over wat hen levend maakt; een verwondering over schoonheid; visuele inspiratie; wat ermee te moeten doen als ze sterven; het onderzoek verzamelt materiaalstalen, catalogi, links en probeert vormen te creëren die opgeblazen worden enken door de plaatselijke wind.

Artist and writer: Cocky Eek
collaboration: FoAM