[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) is a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined. 

Semiotics of the kitchen radio, by OSP (Open Source Publishing) inspired by Martha Rosler’s performative alphabet Semiotics of the kitchen was an afternoon of thinking out loud about the preparation and distribution of food as metaphor, structure, vocabulary and rhythm. 

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

Semiotics of the kitchen radio, een werk van OSP (Open Source Publishing) en geïnspireerd door Martha Rosler’s performatief alfabet Semiotics of the kitchen radio, was het resultaat van een namiddag luidop nadenken over het bereiden en het verdelen van voedsel als metafoor, structuur, woordenschat en ritme.

Scenario: OSP (Open Source Publishing)
Tracks: Harrisson, Christophe Piette

Presentation: Harrisson, Ludivine Loiseau
Readings: Rachelle Sassi
Sound: Wendy van Wynsberghe
Streaming serve: Denis Devos