loop-like works


31/08/2019 - 15/09/2019

Sat, Sun
13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.

 supported by vzw BOEM, gemeente Zwalm

[NL] Lotte Van den Audenaeren (Brussel) maakt in-situ installaties, textielwerk, keramiekobjecten, lichtsculpturen en woordbeelden die ruimte laten voor transformatie. Vaak gaat het om tijdelijke interventies in het landschap of de stedelijke ruimte. Het zijn momentopnames, aanduidingen van en in de tijd, processen waarin tijd stolt en materialiseert.
⠀⠀
[EN] Lotte Van den Audenaeren (Brussels) makes in-situ installations, textile works, ceramic objects, light sculptures and word images that leave room for transformation. They are temporary interventions in the landscape or urban space, as well as snapshots, indications of and in time, processes in which time solidifies and materialises.

[FR] Lotte Van den Audenaeren (Bruxelles) réalise des installations in-situ, des œuvres textiles, des objets en céramiques, des sculptures lumineuses et des images de mots qui laissent de la place à la transformation. Elles sont autant d’interventions temporaires dans le paysage ou dans l’espace urbain que des instantanés, des indications de lieu et de temps, des procédés dans lesquels le temps se solidifie et se matérialise.