SUNSET AUTOROUTE


29/06/2023
Thu
19:00

Pierre Marchand Bridge, 1070 Anderlecht

supported by nadine, LERKA

[EN] “First and foremost, our adventure is an urban one. We spend hours wandering the city, observing how it organises itself, abandons itself, transforms and renews itself. We like to understand the energies that inhabit it and feel its vibrations. We listen to its noises, day and night, its silences, its cries of life, the songs of trucks and the crunch of concrete. On Reunion Island, in the Riviere des Galets district, we were interested in the undefined, shapeable spaces that the inhabitants spontaneously appropriate and adapt to their needs.”

Following their residency at LERKA on Reunion Island, Agathe Voisin and Clément Thiry invite you to a presentation of their research in the form of a proposed experiment followed by a picnic.

[NL] “Ons avontuur is bovenal stedelijk. We dwalen urenlang door de stad, observeren hoe ze zichzelf organiseert, in de steek laat, transformeert en vernieuwt. We zouden graag de energieën begrijpen die erin huizen en de vibraties voelen. We luisteren naar de geluiden, dag en nacht, de stiltes, de kreten van leven, het gezang van vrachtwagens en het kraken van beton. Op het Île de la Réunion, in de wijk Riviere des galets, waren we geïnteresseerd in die ruimtes die ongedefinieerd en kneedbaar zijn, die de bewoners zich spontaan toe-eigenen en aanpassen aan hun behoeften.”

Na hun residentie bij LERKA op het eiland Réunion nodigen Agathe Voisin en Clément Thiry je uit om over hun onderzoek te horen in de vorm van een voorgesteld experiment, gevolgd door een picknick.

[FR]  Notre aventure est avant tout urbaine. Nous passons des heures à arpenter la ville, et à observer comment elle s’organise, s’abandonne, se transforme et se renouvelle. Nous aimons comprendre les énergies qui l’habitent et sentir ses vibrations. Nous écoutons ses bruits, le jour comme la nuit, ses silences, ses cris de vie, ses chants de camions et ses crissements de béton. A l’île de la réunion, dans le quartier de Riviere des galets nous nous sommes intéressés aux espaces indéfinis et façonnables que les habitants s’aproprient spontanéments et adaptent à leurs besoin.

Suite à leur résidence à LERKA sur l’île de la Réunion, Agathe Voisin et Clément Thiry vous invitent à une restitution de leur recherches qui se traduira par une proposition d’expérience suivie d’un pique-nique.