TIC – Moortebeek on bus 46


19/06/2023
10:00 - 17:00

Bus 46 - Komplot, Raadsplein / Place du Conseil 4, 1070 Anderlecht - n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

supported by Vlaamse Gemeenschapscommissie, de gemeente Anderlecht (schepen van Nederlandstalige aangelegenheden), MUS-E Belgium vzw, nadine en Komplot

[EN] EVERY TERMINUS IS ALSO A FRESH START
From 13 to 16 June, Jakob Van den Broucke and Kasper Demeulemeester organise a working week with children from the RAS school in Anderlecht. They do this in the Garden District Moortebeek, where the Temporary Information Centre, Moortebeek Department, has been set up. Starting from the TTC protocol, they will make a re-mix of information and material collected in the neighborhood. Part of that material is the inventory Kasper compiled in 2022 as part of Inventory: 100 years of Moortebeek. Together with children, who are de facto part of the Executive Committee of the Moortebeek Department, they will transform their collection A4’s into new work and recreate their communal garden.

On June 19, the result of their collaboration will be visible on the route and at different stops of bus 46.
At 10am, they will take bus 46 at the terminus in Moortebeek and disseminate their joint work in the form of a manifestation on the bus.
Second stop is Komplot, where they will do an afternoon intervention, lunch and playtime.
Afterwards, they will take bus 46 further, to nadine, where they will present themselves as a work, take off their exhibition and be received as visitors in n0dine at EARC’s exhibition.
They will then return to start/terminus Moortebeek.

__

[NL] ELKE TERMINUS IS OOK EEN NIEUW BEGIN
Van 13 tot en met 16 juni organiseren Jakob Van den Broucke en Kasper Demeulemeester een werkweek met kinderen van de RAS school in Anderlecht. Dit doen ze in de Tuinwijk Moortebeek, waar het Tijdelijk Informatie Centrum, afdeling Moortebeek, is opgericht. Op basis van het TTC-protocol zullen ze een re-mix maken van verzamelde informatie en materiaal uit de wijk. Deel van dat materiaal is de inventaris die Kasper in 2022 samenstelde in het kader van Inventaris: 100 jaar Moortebeek. Samen met kinderen, die de facto deel uitmaken van het Uitvoerend Comité van afdeling Moortebeek, zullen ze hun collectie A4’s transformeren tot nieuw werk en hun gemeenschappelijke tuin opnieuw aanleggen.Op 19 juni zal het resultaat van hun samenwerking te volgen zijn op de route en enkele haltes van bus 46.
Om 10u nemen ze bus 46 aan de eindhalte in Moortebeek en dissemineren ze hun gezamenlijk werk in de vorm van een manifestatie op de bus.
Tweede stop is Komplot, waar ze een middag-interventie, lunch en speeltijd houden. Nadien nemen ze bus 46 verder, naar nadine, waar ze zichzelf als werk zullen presenteren, hun tentoonstelling zullen afleggen en als bezoekers ontvangen zullen worden in n0dine op de tentoonstelling van EARC.
Daarna keren zij terug naar de eindhalte/beginhalte Moortebeek.

[FR] Le 19 juin, le résultat de leur collaboration sera visible sur le trajet et à différents arrêts du bus 46.
À 10 heures, ils prendront le bus 46 au terminus de Moortebeek et diffuseront leur travail commun sous la forme d’une manifestation dans le bus.
Le deuxième arrêt est Komplot, où ils feront une intervention l’après-midi, déjeuneront et joueront.
Ensuite, ils prendront le bus 46 jusqu’à nadine, où ils se présenteront en tant qu’œuvre, enlèveront leur exposition et seront reçus en tant que visiteurs à n0dine à l’exposition de l’EARC.
Ils retourneront ensuite au point de départ/terminus Moortebeek.