gRig Sanjeev Shankar

[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) is a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined.

RUrban Permaculture by Sanjeev Shankar explored aspects of human environment, its relation with ecology and our attempt to encourage more sustainable growth. The relevant fields of inquiry are urban ecology, sustainability, human plant interaction and biomorphism. The research explores ways in which we can transform our cities into productive, healthy, edible and playful green visions.

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

RUrban Permaculture van Sanjeev Shankar onderzocht aspecten uit de menselijke omgeving en de relatie van de mens tot ecologie en zijn poging om meer duurzamere groei aan te moedigen. Zijn onderzoeksgebieden zijn stedelijke ecologie, duurzaamheid, interactie tussen menselijke planten en biomorfisme. Het onderzoek exploreert verschillende manieren hoe we onze steden kunnen transformeren tot productieve, gezonde, eetbare en speelse groene toekomsten.

artist & writer: Sanjeev Shankar
residency: FoAM & nadine