[EN] Laurent Delom tries to understand the mechanisms behind the character of the Western European mountaineer in ‘Comment rapporter de la montagne?’. How to tell stories about the mountain, how to report from the mountain, how to reproduce the feeling of being surrounded by stones? This research project leads to a wide range of works: performance, virtual, textile, etc.

[NL] Laurent Delom probeert de mechanismen achter het karakter van de West-Europese bergbeklimmer te begrijpen aan de hand van de vraag ‘Comment rapporter de la montagne?‘. Hoe vertel je verhalen over de berg, hoe rapporteer je vanaf de berg, hoe geef je het gevoel omringd te zijn door stenen weer? Dit onderzoeksproject leidt tot een breed scala aan werken: performance, virtueel, textiel, etc.

[FR] Laurent Delom tente de décrypter les mécanismes du personnage de l’alpiniste européen occidental dans ‘Comment rapporter de la montagne?‘. Comment raconter l’histoire d’une montagne, comment faire un compte-rendu depuis la montagne, comment reproduire la sensation d’être entouré par la roche ? Ce projet de recherche mène à une large série d’œuvres : performances, virtuelles, textiles, etc.

This project is part of/maakt deel uit van/fait partie du 4th Wandering Arts Biennial.