4th WAB presents: Pierre-Philippe Hofmann

[EN] Pierre-Philippe Hofmann focuses most of his research on the way in which the body and the gaze can enter into a relation with a context. How to invest – time or energy – to renew the experience of the landscape through slowness, to invent a new form of adherence to the banal. How can we then restore an image that reveals the mental mechanisms at work?

[NL] Pierre-Philippe Hofmann richt zich in zijn onderzoek vooral op de manier waarop het lichaam en de blik een relatie kunnen aangaan met een context. Hoe kan men tijd of energie investeren om de ervaring van het landschap te vernieuwen aan de hand van traagheid, om zo een nieuwe vorm van gehechtheid aan het banale uit te vinden. Hoe kunnen we vervolgens een beeld creëren dat de mentale mechanismen die hier spelen blootlegt?

[FR] Pierre-Philippe Hofmann concentre la plus grande partie de ses recherches sur la manière dont le corps et le regard peuvent entrer en relation avec un contexte. Comment investir – du temps ou de l’énergie – pour renouveler l’expérience du paysage à travers la lenteur, pour inventer une nouvelle forme d’adhérence au banal? Comment pouvons-nous ensuite restaurer une image qui révèle les mécanismes en action? 

This project is part of/maakt deel uit van/fait partie du 4th Wandering Arts Biennial.