[EN] Shervin Kianersi Haghighi is working on capturing invisible sound. Existing sound in a space is used as a medium to explore the scenography of space. The research will result in ‘the book of now’, a publication on how to map a building by sound and imagination.

[NL] Shervin Kianersi Haghighi werkt aan het capteren van onzichtbaar geluid. Bestaand geluid in een ruimte wordt gebruikt als medium om de scenografie van de ruimte te verkennen. Haar onderzoek resulteert in ‘het boek van nu‘, een publicatie over het in kaart brengen van een gebouw aan de hand van geluid en verbeelding. 

[FR] Shervin Kianersi Haghighi travaille sur la capture de son invisible. Le son existant dans un espace est utilisé comme un moyen d’explorer la scénographie spatiale. La recherche résultera en la création du ‘book of now‘, une publication sur la manière de cartographier un bâtiment par le son et l’imagination. 

This project is part of/maakt deel uit van/fait partie du 4th Wandering Arts Biennial.