[EN] Steven Jouwersma wanders through his studio to paint and through the city to look for locations to plant and create sound. One track will result in an exhibition at n0dine where an ongoing collection of paintings will be presented and repainted. The other track will lead to collective urban strolls to discover his sound graffiti and possibly more saunas.

[NL] Steven Jouwersma dwaalt door zijn atelier om te schilderen en door de stad om te zoeken naar locaties om geluid te planten en te maken. Eén track zal resulteren in een tentoonstelling in n0dine waar een doorlopende collectie schilderijen gepresenteerd en herschilderd wordt. Een andere track leidt tot collectieve stadswandelingen om zijn geluidsgraffiti en mogelijk meer sauna’s te ontdekken.

[FR] Steven Jouwersma erre dans son studio pour peindre et à travers la ville à la recherche de lieux où planter et créer du son. Un morceau sera exposé à n0dine où une série en cours de tableaux sera présentée et repeinte. L’autre morceau mènera à des promenades urbaines collectives pour découvrir ses graffiti sonores et probablement plus de saunas.

This project is part of/maakt deel uit van/fait partie du 4th Wandering Arts Biennial.