A not yet action


31/08/2019 - 15/09/2019

13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.


supported by vzw Boem, gemeente Zwalm

[EN] Shervin Kianersi Haghighi’s (Brussels) work is inspired by our everyday actions and gestures. Her ‘invisible performances’ make these daily actions visible. She uses them as a means of opening up “In-Between Spaces”, new spaces where we can start to (re-)think of ideas and behaviours that once seemed nothing less than obvious to us.
The new performance she created for Kunst & Zwalm questions the possibilities and limits of acting. How can a meaning or a concept shift from an object to a performative dimension of doing

[NL] Shervin Kianersi Haghighi’s (Brussel) werk is geïnspireerd op onze dagelijkse acties en gebaren. Haar ‘onzichtbare performances’ maken deze dagelijkse handelingen zichtbaar. Ze gebruikt ze als een middel om “In-Between Spaces” te openen, nieuwe ruimtes waar we ons vanzelfsprekend gedachtengoed en gedrag kunnen (her)denken.
De performance die ze voor Kunst & Zwalm maakt, bevraagt de mogelijkheden en grenzen van het ageren. Hoe kan een betekenis of concept verschuiven van een object naar een performatieve dimensie van het handelen?

⠀⠀