A4’s (you for I) : euphoria

[NL] Deze publicatie is het resultaat van een collectief werkproces tussen Jakob Van den Broucke en De Nalatenschap van Kasper Demeulemeester. De publicatie werd gemaakt in n0dine met de risograaf en omvat een verzameling werken op A4 die beide kunstenaars de afgelopen jaren afzonderlijk maakten. Deze artzine werd gepresenteerd in het kader van een door hen gecureerde tentoonstelling, een euforisch moment waarbij hun vriendschap en artistieke samenwerking gevierd werd.

[EN] This publication is the result of a collective working process between Jakob Van den Broucke and The Estate of Kasper Demeulemeester. The publication was made in n0dine with the risograph and includes a collection of works on A4 that both artists have created separately in recent years. The artzine was first presented in the context of an exhibition curated by them, a euphoric moment celebrating their friendship and artistic collaboration.