Artist Wanted by 7 students & Various Artists


opening Thursday 24.06.2021 / 18:00
25/06/2021 - 01/07/2021


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

Open 25/06 – 01/07 2021, 10:00-18:00 by appointment (loes@nadine.be)[EN] ARTIST WANTED is a long-running performative installation by Various Artists and an art student based in Belgium. Various Artists launched a call in September 2020 to all Belgian art students. Seven students present a work during a group exhibition in n0dine. One of those students will be chosen to be assisted by Various Artists during a full academic year (2021-2022).

i/ Elia Claessen
r/ Kristina Tchikin
z/ Loïs Soleil
h/ Maarten Van Mieghem
b/ Maria Rojas Arias
d/ Saïdjah Rummens
f/ Zoé Couppé

[NL] ARTIST WANTED is een langlopende performatieve installatie uitgevoerd door Various Artists en een in België gevestigde kunststudent. Various Artists lanceerde in september 2020 een oproep naar alle Belgische kunststudenten. Zeven studenten werden geselecteerd en stellen een werk tentoon tijdens deze groepsexpo in n0dine. Eén van die studenten zal gedurende een volledig academiejaar (2021-2022) door Various Artists geassisteerd worden.