Brussels Boogie Woogie


opening Thursday 31.08.2023 / 18:00 - 21:00
01/09/2023 - 10/09/2023

11:00 - 17:00

n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

open doors during Brussels Gallery Weekend from 7 to 10 September 2023, 14:00-18:00

[EN] In the 1990s, Wastyn & Deschuymer worked mainly with colourcopy (Rank Xerox and Canon) to capture the original body as closely as possible. The final piece was the work Brussels Boogie Boogie where live rats walked across the copy plate, each time resulting in different colour facets as a race between the then current scan and natural movement. The work Big Sunflower (prix de la Jeune Peinture Belge) is exceptionally reinstalled in n0dine.

[NL] In de jaren ’90 werkten Wastyn & Deschuymer voornamelijk met colorcopy (Rank Xerox en Canon) om zo dicht mogelijk het originele lichaam te vatten. Het sluitstuk was het werk Brussels Boogie Boogie waar levende ratten over de copyplaat liepen met telkens als resultaat verschillende kleurfacetten als race tussen de toenmalige scan en natuurlijke beweging. Het werk Big Sunflower (prix de la Jeune Peinture Belge) wordt uitzonderlijk opnieuw opgebouwd in n0dine.

[FR] Dans les années 1990, Wastyn & Deschuymer ont principalement travaillé avec des photocopies couleur (Rank Xerox et Canon) afin de reproduire le plus fidèlement possible le corps original. L’œuvre finale est Brussels Boogie Boogie, dans laquelle des rats vivants marchent sur la plaque de copie. L’œuvre Big Sunflower (prix de la Jeune Peinture Belge) est exceptionnellement réinstallée à n0dine pour cette exposition rétrospective.