Buratinas still floating after meta-traumatic experience in DownDwarsDela 

[EN] Mid of July 2021 from Dinant, on the Maas river, we head for a Constant vzw study session DownDwarsDela near Eben Ezen Tower, Bassenge. The river leads us near île de Monsin to an intersection with the Albert Kanal, a heavy trafficked transport route of cement, lime, marle… and other natural resources. The self-built silex Tower of the Apocalypse, or recently recognized as ‘Temple of Peace’, on the hilly canal banks, haunts us. The mines and quarries tell us a story of ‘the Powers of Ten’ in geological formations.

Seventy million (107) years ago there was the sea and it’s sea critters and other live formed what we now use to build, forts, houses and roads. Four days of heavy rain confronts us with the climatological impact of civilization, and hence the disasters for humankind. Mad Max and the neighboring boat community are with us, while water levels are rising. We are evacuating people in case of dams breaking, saving the most important items of Buratinas. In distress and urgencies the weather calms down, we are convinced it will happen again.

 

[NL] Midden juli 2021 varen we vanuit Dinant op de Maas-rivier richting de Toren van Eben-Ezer, Bitsingen, voor een Constant vzw studie sessie DownDwarsDela. De rivier leidt ons in de buurt van het eiland Monsin naar een kruising met het Albert kanaal, een druk bevaren transportroute van cement, kalk, mergel… en andere natuurlijke bronnen. De zelfgebouwde silex Toren van de Apocalyps, of onlangs erkend als ‘Tempel van de Vrede’, op de heuvelachtige kanaaloevers, achtervolgt ons. De mijnen en steengroeven vertellen ons een verhaal van ‘de Machten van Tien’ in geologische formaties.

Zeventig miljoen (107) jaar geleden was er de zee en haar bewoners-organismen en ander leven gevormd, wat wij nu gebruiken om forten, huizen en wegen te bouwen. Vier dagen van hevige regen confronteert ons met de klimatologische gevolgen van de beschaving, en dus de rampen voor de mensheid. Mad Max en de naburige bootgemeenschap zijn bij ons, terwijl het waterpeil stijgt. We evacueren mensen voor het geval de dammen breken en redden de belangrijkste spullen van Buratinas. In noodsituaties wordt het weer rustiger, we zijn ervan overtuigd dat het weer zal gebeuren.

[FR] à la mi-juillet 2021 au départ de Dinant, sur la rivière Maas, nous nous dirigerons vers une session d’étude avec Constant vzw DownDwarsDela, près de Eben Ezen Tower, Bassenge. La rivière nous conduira près de l’île de Monsin, à son intersection avec le canal Albert, sur un axe important de transport de ciment, de calcaire, de marbre et d’autres ressources naturelles.