carto-critic-club


18/09/2017 - 16/10/2017

18:00
KRTO is hosted by the platform for cartography ‘Waend’, that participates at the keyholderprogram of nadine.[EN] Critical Cartography Brussels, aka KRTO, is the forum space and mailinglist of an informal group of persons interested in opening the way and the aesthetic of mapping.
In order to investigate how our experiences draw a framework for research, ways of mapping, various tools to build, views of space, specifically situated, and directed. To challenge the authority of the map, its dominance, its father. To consider ways of encounter and research dedicated to cartography, to space and its representations, in a perspective of decolonising the imaginary.

The next KRTO meeting takes place on Monday 18 September at nadine/dinA, Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf, 1000 Brussels, and starts at 6pm.

[NL] Critical Cartography Brussels, ook bekend als KRTO, is de forumruimte en mailinglijst van een informele groep personen die geïnteresseerd zijn in het openen van de weg en de esthetiek van mapping.
Om te onderzoeken hoe onze ervaringen een kader trekken voor onderzoek, manieren van in kaart brengen, verschillende hulpmiddelen om te bouwen, opvattingen van ruimte, specifiek gesitueerd en gericht. Om de autoriteit van de kaart, zijn dominantie, zijn vader uit te dagen. Om na te denken over manieren van ontmoeting en onderzoek gewijd aan cartografie, aan ruimte en haar representaties, in een perspectief van dekolonisatie van het imaginaire.

De volgende KRTO-bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 september in nadine/dinA, Nieuwbrug, Rue du Pont Neuf 3, 1000 Brussel, en begint om 18u.