De Verderzetting


opening Friday 16.07.2021 / 13:00 - 22:00
16/07/2021 - 31/07/2021


Jakob Smitsmuseum, Sluis 155, 2400 Mol
Mol Provinciaal Domein

 supported by  

[NL] De Verderzetting is de tweede fase van het artistiek onderzoeksproject Heimat, opgestart door kunstenaars Jakob Van den Broucke en Kasper Demeulemeester.
Wat betekent Heimat vandaag, of hoe verhoudt iemand zich tot (het gebrek aan) herinneringen van plekken en momenten die ons van bij het begin gevormd hebben?
Na De Tocht is De Verderzetting onvermijdelijk, verder zoekend, uitbreidend.
Het project startte in de zomer van 2019, toen Jakob en Kasper elkaar en hun gedeelde heimat, Meerhout, tegemoet wandelden vanuit hun huidige woonplaatsen in Gent en Brussel. Een jaar later, in de zomer van 2020, keerde het duo terug, ditmaal in het gezelschap van een geleidelijk gegroeide groep kunstenaars en schrijvers verwant aan de Kempen. Nu, nog een jaar later, trekken ze richting Mol, voor fase 2 van het project. Verbonden door herinneringen, ontheemding en vriendschappen strijken ze neer om (opnieuw) in dialoog te treden met de omgeving. Verderzetten waar eerder aan begonnen werd, stap voor stap, steeds verder weg, steeds verder naar wat onvermijdelijk volgen zal.
Heimat, fase 2: De Verderzetting bundelt de resultaten van het project in een happening en een publicatie. Met bijdragen van Alexander Delport, Alice Gompels, Benjamin Sprengers, Jan Van Tienen, Florian Vanlee, Helena Ceuppens, Jakob Van den Broucke, Kasper Demeulemeester, Mats Wosky, Koen Sels, Pieter-Jan Verheyen, Zjef Caers, Lot Geukens, Bart Janssen, Koen Peeters, Frederik Willem Daem, Charlotte Peys en Emilio Lopez-Menchero.

[EN] The Continuation is the second phase of the artistic research project Heimat, initiated by artists Jakob Van den Broucke and Kasper Demeulemeester.
What does Heimat mean today, or how does one relate to (the lack of) memories of places and moments that have shaped us from the start? After De Tocht (the Journey), De Verderzetting is inevitable, searching further, expanding.
The project started in the summer of 2019, when Jakob and Kasper walked towards each other and their shared heimat, Meerhout, from their current residences in Ghent and Brussels. A year later, in the summer of 2020, the duo returned, this time in the company of a gradually growing group of artists and writers related to the Kempen. Now, another year later, they are heading for Mol, for phase 2 of the project. Bound by memories, rootlessness and friendships, they settle down to (re)enter into dialogue with the environment. Continuing what they started earlier, step by step, ever further away, ever further towards what will inevitably follow.
Heimat, phase 2: The Continuation bundles the results of the project in a happening and a publication. With contributions by Alexander Delport, Alice Gompels, Benjamin Sprengers, Jan Van Tienen, Florian Vanlee, Helena Ceuppens, Jakob Van den Broucke, Kasper Demeulemeester, Mats Wosky, Koen Sels, Pieter-Jan Verheyen, Zjef Caers, Lot Geukens, Bart Janssen, Koen Peeters, Frederik Willem Daem, Charlotte Peys and Emilio Lopez-Menchero.

[FR] The continuation est la deuxième phase du projet de recherche Heimat, de Jakob Van den Broucke et Kasper Demeulemeester. Que veut dire Heimat aujourd’hui ? Ou comment vivre avec ou sans les souvenirs des endroits et des moments qui nous dessinent ?