DO YOU WANT A HAPPY ENDING?


15/11/2023 - 25/11/2023


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels


[EN] In November 2023, Jolien Naeyaert and Kim Snauwaert resided in n0dine in order to experiment with scenography and sound for their project: DO YOU WANT A HAPPY ENDING?
This artistic research reimagines the concept of ‘public space’ within its environmental, political limitations by embracing other ways of knowing. The artists share their research with an audience while giving massages. They strive to rethink the curricula that preserve the heteronormative lens of how to generate generosity and embody public spaces as a society:

How to generate generosity?
How to form a landscape with somebody?
How to embody public spaces as a society?

__

[NL] In november 2023 verbleven Jolien Naeyaert en Kim Snauwaert in n0dine om te experimenteren met scenografie en geluid voor hun project: DO YOU WANT A HAPPY ENDING?
Dit artistieke onderzoek herdefinieert het concept ‘publieke ruimte’ binnen zijn ecologische en politieke beperkingen door andere manieren van ‘kennen’

te omarmen. De kunstenaars delen hun onderzoek met een publiek terwijl ze massages geven. Ze streven ernaar om de curricula te heroverwegen die de heteronormatieve lens in stand houden over hoe vrijgevigheid te genereren en de openbare ruimte als samenleving te belichamen:

Hoe genereer je vrijgevigheid?
Hoe vorm je een landschap met iemand?
Hoe belichaam je de openbare ruimte als samenleving?