[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) was a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined.

phoEf by Bartaku is a research project exploring the essence, use and abuse of the photovoltaic effect – the conversion of light in electrical energy – in the realms of science, industry, technology and the arts

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

phoEf is een onderzoeksproject van Bartaku dat de essentie, het gebruik en misbruik van het fotovoltaïsche effect – de omzetting van licht in elektrische energie – onderzoekt in de domeinen van wetenschap, industrie, technologie en kunst

Artis and writer: Bartaku
residency at foAM