[EN] gRig (the Guild for Reality Integrators and Generators) was a collaborative project between nadine and five international cultural organisations, FoAM (Belgium), Time’s Up (Austria), Performing Pictures (Sweden), KIBLA (Slovenia) and Intermedia (Norway). All committed to the research and creation of situations in hybrid (or mixed) realities, where digital media and physical materials, objects and spaces are increasingly intertwined.

Feral Trade by Kate Rich is an artist-run grocery business, trading goods over social and cultural networks. The process is called Feral Trade to distinguish it from other recognised protocols such as Fair or Free and it has branched out into an underground freight network with trade routes across the UK, Europe, Middle East, Asia and the Americas. 

[NL] gRig is een samenwerkingsproject van nadine en vijf andere internationale culturele organisaties, FoAM (België), Time’s Up (Oostenrijk), Performing Pictures (Zweden), KIBLA (Slovenië) en Intermedia (Noorwegen). De organisaties spitsen zich allemaal toe op het onderzoeken en het creëren van situaties in hybride (of gemengde) realiteiten, waarin digitale media en fysieke materialen, objecten en ruimtes steeds meer en meer met elkaar verweven geraken.

Feral Trade van Kate Rich is een artist-run bedrijf dat via sociale en culturele netwerken goederen verhandelt. Dit proces wordt Feral Trade genoemd, om het te onderscheiden van de andere erkende protocollen zoals Fair of Free en ondertussen is het uitgegroeid tot een ondergronds transportnetwerk met handelsroutes doorheen Verenigd Koninkrijk, Europa, Midden-Oosten, Azië en Amerika.

Text by Femke Snelting
Project by Kate Rich