Het is maar een vogel!


31/08/2019 - 15/09/2019

13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.


supported by vzw BOEM, gemeente Zwalm

[EN] Lies Van Damme (Zingem) is an illistrutator and draftswoman. In her practice she always starts from observation and registration in order to create new visual work. For Kunst & Zwalm 2019 she created a drawing cart, i.e. a mobile studio that enabled her to observe the route of this edition with sketching.

[NL] Lies Van Damme (Zingem) is illustrator en tekenaar. In haar praktijk vertrekt ze steeds vanuit observeren en registreren om nieuw beeldend werk te maken. Voor Kunst & Zwalm creëerde ze een tekenkar, een mobiel atelier dat haar in staat stelde om het parcours van deze editie al schetsend te observeren.