Human Maths


opening Friday 04.06.2021 / 18:00
05/06/2021 - 22/06/2021


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels


supported by Various Artists

[EN] Human Maths is a duo show with Sarah Cale and Various Artists that explores the use of mathematics and coding in their visual art practice. Various Artists invited Sarah Cale to present new work that broadens the definition of what Human Maths can mean and be.  

In the works created by Sarah Cale for the exhibition Human Maths, surfaces of paintings are designed with handcrafted jute knot-tying techniques, a repetitive action where form is slowly built-up through layers of idiosyncratic equations. Instead of a blueprint or pattern to rely on, figures appearing in the works are constructed by straying from the repetitive stitch upon which they are built. Through spontaneous manipulations of an established repetitive formula, forms are constructed to reflect the imperfect calculations of human-improvised math.

Various Artists considers ‘human mathematics’ to be an alternative artistic methodology that serves to make abstract art based on mathematics and data. Formal, factual, or personal information is used for the creation of (audio)visual work. The alternative aspect of ‘human mathematics’ lies in its ability to render geometrical art human, complex, and unpredictable. It combines the abstract and the divine aspects of mathematics with the variables of data-based statistics, integrating artistic or personal research data in a multi-layered visual artwork.

[NL] Human Maths is een duotentoonstelling met Sarah Cale en Various Artists die het gebruik van wiskunde en codering in hun beeldende kunstpraktijk onderzoekt. Various Artists nodigt Sarah Cale uit om nieuw werk te presenteren dat de definitie van wat human math kan zijn, uitbreid. 

In de werken die Sarah Cale voor deze tentoonstelling creëert, worden de oppervlaktes van schilderijen ontworpen met handgemaakte knoop-technieken in jute, een repetitieve handeling waarbij de vorm langzaam wordt opgebouwd door lagen van eigen vergelijkingen. In plaats van een blauwdruk of patroon om op te vertrouwen, worden de figuren in de werken geconstrueerd door af te wijken van de repetitieve steek waarmee ze worden opgebouwd. Door spontane manipulaties van een vaste repetitieve formule worden vormen geconstrueerd die de onvolmaakte berekeningen van de door mensen geïmproviseerde wiskunde weerspiegelen.

Various Artists beschouwt ‘human math’ als een alternatieve artistieke methodologie waarmee abstracte kunst gecreëerd kan worden op basis van wiskunde en data. Formele, feitelijke of persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de creatie van (audio)visueel werk. Het alternatieve aspect van ‘human math’ ligt in haar vermogen om geometrische kunst menselijk, complex en onvoorspelbaar te maken. Het combineert de abstracte en de goddelijke aspecten van de wiskunde met de variabelen van de op data gebaseerde statistiek, waarbij artistieke of persoonlijke onderzoeksgegevens worden geïntegreerd in een meerlagig visueel kunstwerk.

[FR] Human Maths est un duo composé de Sarah Cale et Various Artists qui explore l’utilisation du code et des mathématiques dans leur pratique artistique. Various Artists invite Sarah Cale à présenter une nouvelle œuvre qui élargit ce que la définition des « mathématiques humaines » peut signifier.