Inachis io (3) : Code Lock Predator


31/08/2019 - 15/09/2019

Sat, Sun
13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.

 

 


supported by vzw BOEM, gemeente Zwalm

[EN] Franky DC’s (Brussels) work is a long-term research of the phenomenon of selective perception. The anatomical presence of a ‘blind spot’ in the human eyeball is a focal point.
There is a simple standard test with which one can observe this point in one’s own visual device. Recently, the emphasis of his work has increasingly shifted to possible manifestations of ‘collective blind spot’.

[NL] Franky DC’s (Brussel) werk is een lange termijn onderzoek naar het fenomeen van de selectieve waarneming. Daarin vormt de anatomische aanwezigheid van de ‘blinde vlek’ in de menselijke oogbol een focuspunt. Er bestaat een eenvoudige standaardtest waarmee men dit punt kan gewaarworden in zijn eigen visueel apparaat. Recent is het accent van zijn werk meer en meer komen te liggen op mogelijke verschijningsvormen van ‘collectieve blinde vlek’.

[FR] Franky DC’s (Bruxelles) poursuit sa recherche autour du phénomène de perception sélective, focalisée d’abord sur la présence d’un « angle mort » dans l’oeil humain. Un test standard simple permet à chacun d’observer ce point aveugle dans son propre appareil visuel. Plus récemment, sa recherche se concentre sur les manifestations possibles d’un angle mort au sein du collectif.