Kunst & Zwalm 2023

Kunst & Zwalm is een tweejaarlijkse kunstroute in de Zwalmstreek, die sinds 1997 georganiseerd wordt door BOEM vzw. De naam Kunst & Zwalm is steeds collectief opgevat, het &-teken is een duidelijke keuze om de bewoners actief te betrekken tijdens en voorafgaand aan de drie weekends wanneer Kunst & Zwalm plaatsvindt. Ook het landschap is mede-auteur van de route, als drager van het tijdelijke rurale kunstenparcours. 

In 2023 nemen de artistieke coördinatoren van twee stedelijke organisaties, manoeuvre uit Gent en nadine uit Brussel, het curatorschap van Kunst & Zwalm samen op. Met als centraal thema ‘water’ wordt een actueel maatschappelijk debat opgenomen in het creatieproces van deze editie. De artistieke projecten krijgen gaandeweg vorm zodat duurzame verbanden gelegd worden met de lokale bevolking, het landschap en het water. De voorgestelde werkmethode is co-creatie in situ waarbij vragen gesteld worden over, met, in en door het water. 

De selectie van kunstenaars en collectieven is reeds achter de rug en gebeurde op basis van hun praktijk, gevoeligheid voor het onderwerp en de manier waarop ze hiermee aan de slag willen gaan, en de ervaring in het opzetten van in situ trajecten.