Money River


opening Friday 14.08.2020 / 17:00 - 21:00
15/08/2020 - 25/08/2020

by appointment

n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

 supported by  

[NL] Various Artists presenteert in de tentoonstelling Money River een serie werken die de financiële status van de kunstenaar onderzoeken.
Sinds 2005 creëert Various Artists kunstwerken die (financiële) waardesystemen blootleggen en bespelen. Van strafregels geschreven door kinderen, tot versneden bankbiljetten, half gekraste loterijbriefjes, persoonlijke leningen, Money River presenteert alle kunstwerken die tot nu zijn gemaakt. De tentoonstelling in n0dine stelt een alternatief financieel systeem voor de toekomst voor, dat parasiteert op de bestaande economieën die van binnenuit worden ontmanteld door poëtische logica. 

[EN] In the exhibition Money River, Various Artists presents a series of works that examine the financial status of the artist.
Since 2005 Various Artists is creating artworks that expose and play with (financial) value systems. From punishment writing lines by kids, to cut up banknotes, to unscratched lottery tickets, to personal loans, Money River presents all visual artworks that were created so far. The exhibition at n0dine proposes an alternative financial system for the future, parasitising on the existing economies we know and breaking them from the inside with poetic logics.  

[FR] Avec l’exposition Money River, Various artists présente une série de travaux qui analysent le statut financier de l’artiste.Depuis 2005 Various Artists crée des œuvres qui jouent sur le système financier de valeur. Des lignes recopiées de punitions pour enfants, des billets de banques découpés, des tickets de loterie vierges, Money River rassemble toutes les œuvres visuelles crées jusque là. Il propose un système financier alternatif pour le futur, en parasitant le système économique actuel de l’intérieur au moyen d’une logique poétique.