oracle


31/08/2019 - 15/09/2019

Sat, Sun
13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.


supported by vzw BOEM, gemeente Zwalm

[NL] oracle (Brussel) is een collectieve praktijk, die in 2015 ontwikkeld werd door Caroline Daish, Justine Maxelon en Michel Yang. oracle communiceert met de omgeving aan de hand van geluids- en bewegingscomposities die de grenzen tussen de individuele emotionele expressie en de gedeelde openbare ruimte aftasten. Elke sessie is uniek doordat ze tijds- en plaatsgebonden is.
⠀⠀
[EN] oracle (Brussels) is a collective practice developed by Caroline Daish, Justine Maxelon and Michel Yang in Brussels in 2015. oracle interacts with the surroundings through instant sound and movement composition and expands the boundaries between individual emotional expressions and shared public space. Each practice session is unique to the moment and context.