Plant Kingdom Toolbox Workshop


06/04/2017

morpho, Rue Gallaitstraat 80, 1030 Schaarbeeksupported by Vlaamse Gemeenschapscommissie

[EN] Second Plant Kingdom Toolbox workshop/discussion at nadine > Thursday 6 April

The world we are building today, is the one where children will live in. Many children, growing up in densely, populated, urban environments, find it increasingly difficult to connect the lives of plants and animals in their own daily routines. This project aims to connect and foster children’s creativity and openness, that will give them the opportunity to imagine and create their own futures. Plant Kingdom TooBox is a learning tool in the form of game for children, their families and school environments, that allows to investigate and discover the much needed connection between the individual and its environment, that combines Nature, Art, Play and CommunityIt is a representation of complex networks of ecosystems. It is created as a mirror to reflect this perspective for individuals within urban environment, regardless of our geographical, social and cultural boundaries.

Lina Kusaite continues to work on the Toolbox with new partners such as LUCA – School of Arts researcher Thomas Laureyssens.

Who is interested to follow up on further workshops about this project can mail to loes@nadine.be

 

[NL] Tweede Plant Kingdom Toolbox workshop/discussie-dag bij nadine > donderdag 6 april

De wereld die we vandaag opbouwen, is de wereld waarin kinderen zullen leven. Vele kinderen die opgroeien in dichtbevolkte stedelijke omgevingen vinden het steeds moeilijker om het verband te zien tussen de natuur – de levens van planten en dieren – en hun eigen dagelijkse routine. Plant Kingdom Toolbox wil de creativiteit en openheid van kinderen stimuleren om hen de mogelijkheden aan te reiken hun eigen toekomst mee vorm te geven. De Plant Kingdom Toolbox is een leerinstrument dat kinderen, hun families en hun schoolomgeving spelenderwijs samenbrengt. PK Toolbox helpt de cruciale connecties tussen het individu en zijn (urbane) omgeving te ontdekken en zo creativiteit, openheid en zelfvertrouwen te stimuleren. Het project onderzoekt hoe artistieke praktijken de verbindingen tussen ecologie, samen-spel en educatieve systemen kunnen ondersteunen en versterken. De Toolbox representeert de complexe samenhang van ecosystemen en is een tool voor reflectie voor individuen in een stedelijke omgeving los van geografische, sociale en culturele grenzen.

Lina Kusaite gaat verder met de creatie van de Plant Kingdom Toolbox. Nu in samenwerking met nieuwe partners waaronder LUCA – School of Arts onderzoeker Thomas Laureyssens.

Wie geïnteresseerd is om aan de volgende workshops deel te nemen kan mailen naar loes@nadine.be