Post/Pandemics


06/12/2023 - 09/12/2023

! If you like to witness and attend the conclusion of Post/Pandemics on the 9th of December from 5 to 7 pm write to : simone@radical-hope.be !

supported by De Markten/VGC Brussels, BUDA, KAAP, Forsiti’A, Flemish Community, Kunstenwerkplaats Brussel, nadine

[EN] Post/Pandemics is a participatory project initiated by radical_hope that started off in the summer 2022 with a couple of research questions:

What would a ‘post’-pandemic life look like?
How do we stay and act in it?
How do we understand it?
And how do we read the prefix ‘post’ when it comes to misgovernment of the world and its resources?

After two years of process, Post/Pandemics aims to conclude and leave space to a new step: the co-creation process of a new work in 2024 with and by a yet unfixed group of participants and co-authors that got to know each other during the last two years.

The last phase of Post/Pandemics will happen in three Intensive Refuges, organised between October and December at Kunstenwerkplaats Brussels and radical_house. Unlike the preceding Public Refuges, the Intensive ones invest into a rather intimate working sphere where participants (who have found their way to the project during the last two years) can deepen their way of relating to the material generated and the way they would like to contribute to the closure of the process.

[NL]  Post/Pandemics is een participatief project geïnitieerd door radical_hope dat in de zomer van 2022 van start ging met een paar onderzoeksvragen:Hoe zou een ‘post’-pandemisch leven eruit zien?
Hoe blijven en ageren we hierbinnen?
Hoe begrijpen we het?
En hoe lezen we het voorvoegsel ‘post’ als het gaat om wanbestuur van de wereld en haar hulpbronnen?Na twee jaar proces wil Post/Pandemics afsluiten en ruimte laten voor een nieuwe stap: een co-creatieproces van een nieuw werk in 2024 met en door een nog niet vaste groep deelnemers en co-auteurs die elkaar de afgelopen twee jaar hebben leren kennen.

De laatste fase van Post/Pandemics zal plaatsvinden in drie Intensive Refuges, georganiseerd tussen oktober en december op Kunstenwerkplaats Brussel en radical_house. In tegenstelling tot de vorige Public Refuges, investeren de Intensive Refuges in een intieme werksfeer waar de deelnemers (die de voorbije twee jaar hun weg naar het project gevonden hebben) hun manier waarop ze willen bijdragen aan de afsluiting van het proces kunnen verdiepen.

practitioners (Spring Refuges) :
Amina Saadi, Johanne Mortgat Shan, Noah Geistlich, Joan Somers-Donnelly, Katya Ev, Mira Verstraeten, Laura Oriol
participants (chronological order) :
BeeBee-lal Kamilla Arnout, Charif Bendriss, Siham Swaileim, Anne-Claire Kelam Epse Masso Mika, Salwa Achabouch, Johanna Jacobs, Mira Verstraeten, Elisabeth Ida, Ivan Azazian, Bieke De Bie, Nora Bajram, Marie Louise Ruth, Dumitru, Hilde Van Geel, Sandrien Bilterest, Joke Flo, Tomas Tytgat, Vassilios Vassileris, Soro, Michel, Miguel, Chehri, Carine De Backer, Soph, Veronica Juliana Schmalz, Giulieta Cortez