ROT launch & evening program at rile*


opening Saturday 11.11.2023 / 17:00 - 22:00

rile*, 62 Rue des Commerçants
1000 Brussels

supported by nadine, rile*, Vlaamse Gemeenschapscommissie

[EN] Sara Manente brings her current research within three collective projects together in Brussels. With Deborah Robbiano, Sébastien Tripod, Muna Mussie, Gaetano Liberti and Christophe Albertijn, she is setting up an exhibition at n0dine, which will ‘grow’ in October and November 2023. This presentation fuses different aspects of her work: the potential of mycelium as a building material, the concept of autoimmunity, the relationship between old and new technologies, and the performative aspect. 

On Saturday 11 November, we organise a closing event for the expo RUINED MuSa. Celebrating the end of the growing and installation process in n0dine, the fruits will be picked during a ritual of ‘de-moulding’. For this occasion, Agnese Krivade makes a special drink. It is a last public moment where you can interact with the installation, and the matter: mycelium. Afterwards, we walk on to rile* bookshop for the launch of ROT 01 and an evening program.

TIMETABLE
17:00 finissage RUINED MuSa in n0dine with de-moulding ritual & special drink made by Agnese Krivade
19:00 ROT launch issue 01 – IMMUNITY – at rile*
Step into the Limelight (performance) by Natasha Papadopolou 
20:00 cocktails by Michelle Anay Woods
dj-set by Roberta Miss

Come early~ Stay late

Step into the Limelight is a participatory performance and workshop by The Anastasia Method. A series of language and body language sessions drawn from traditions of Reflexology, Kundalini Yoga, Pilates, Acupressure and more. The Anastasia Method uses an allegorical anatomical lexicon to address human physiology. The myoskeletal system, vital organs and energetic vortexes are used in this version breathing, scenting and massage exercises to activate the energy upwards, through the seven main points of the Anastasia Method. The fruits help participants feel their Inspiration Point, activate their Talent Point, open their Emancipation Point, access their Liberation Point, spin their Creation Point, see through their Superior Imagination Point. And through their Radical Acceleration Point shoot up their shine, like a volcano stepping into the spotlight.

___

[NL] Sara Manente brengt haar lopend onderzoek binnen drie collectieve samen in Brussel. Samen met Deborah Robbiano, Sébastien Tripod, Muna Mussie, Gaetano Liberti en Christophe Albertijn’ zet ze een tentoonstelling op in n0dine, die in zal ‘groeien’ in oktober en november 2023. Deze presentatie laat de verschillende aspecten van haar werk versmelten: het potentieel van mycelium als bouwmateriaal, het concept van autoimmuniteit, de relatie tussen oude en nieuwe technologiëen, en het performatieve aspect.

Op zaterdag 11 november organiseren we een slotevenement voor de expo RUINED MuSa. Om het einde van het groei- en installatieproces in n0dine te vieren, worden de vruchten geplukt tijdens een ritueel van ‘ontmallen’. Voor deze gelegenheid maakt Agnese Krivade een speciaal drankje. Het is een laatste publiek moment waarop je kunt interageren met de installatie en de materie: mycelium. Daarna lopen we door naar boekhandel Rile* voor de lancering van ROT 01 en een avondprogramma.

Step into the Limelight is een participatieve performance en workshop door The Anastasia Method. Een reeks taal- en lichaamstaalsessies die voortkomen uit tradities van Reflexologie, Kundalini Yoga, Pilates, Acupressuur en nog veel meer. De Anastasia Methode gebruikt een allegorisch anatomisch lexicon om de menselijke fysiologie aan te pakken. Het myoskeletale systeem, de vitale organen en de energetische vortexen worden in deze versie ademhalings-, geur- en massageoefeningen gebruikt om de energie naar boven te activeren, via de zeven hoofdpunten van de Anastasia Methode. De vruchten helpen de deelnemers hun Inspiratiepunt te voelen, hun Talentpunt te activeren, hun Emancipatiepunt te openen, toegang te krijgen tot hun Bevrijdingspunt, hun Scheppingspunt te spinnen, hun Superieure Verbeeldingspunt te doorzien. En via hun Radicale Versnellingspunt hun glans omhoog schieten, als een vulkaan die in de schijnwerpers stapt.