Serial Experiments Opencoil by Constant

11/09/2022
Sun
20:00-23:00

dinA, Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf, 1000 Brusselssupported by Constant vzw ; City of Brussels – Department of Culture, Youth, Leisure and Sports

[EN] Electric scooters are a new stable presence in the city that brings new social and economic patterns of profit-extraction and resource usage, but also brings a lot of people to move differently through the city.

Out of curiosity about this platformized city infrastructure, the Opencoil workshop tried to familiarize with the black-box of micro-mobility, by opening it up and trying out weird things with it.

Sunday September 11, Constant will share the outcomes of two days dedicated to finding out what else can be done with e-scooters, other than renting and riding them. This might include parasitical micro-websites, nomadic noise installations, meshed communications on wheels, mapping of canal-lost devices…

You are welcome to come hear more about all this on the evening of Sunday the 11th of September. The participants of the workshop will share their prototypes and experiments, showcasing them on live trottinettes.

**

Opencoil is a project organised by Constant VZW and supported by the City of Brussels – Department of Culture, Youth, Leisure and Sports.

__

[NL] Elektrische scooters hebben hun vaste plek in de stad veroverd. Dit laat niet alleen een heleboel mensen op een andere manier door de stad bewegen, het brengt ook nieuwe sociale en economische patronen van winstbejag en gebruik van middelen met zich mee.

Uit nieuwsgierigheid naar deze geplatformiseerde stadsinfrastructuur, probeerde de Opencoil workshop vertrouwd te raken met de black-box van micro-mobiliteit, door hem open te maken en er vreemde dingen mee uit te proberen.

Zondag 11 september zal Constant de resultaten delen van twee dagen die gewijd waren aan het ontdekken wat er nog meer kan gedaan worden met e-scooters, anders dan ze huren en berijden. Denk maar aan parasitaire micro-websites, nomadische geluidsinstallaties, vermaasde communicatie op wielen, het in kaart brengen van grachtenloze apparaten…

Iedereen is van harte welkom om meer over dit alles te komen horen op zondagavond 11 september. De deelnemers aan de workshop zullen hun prototypes en experimenten delen, en ze demonstreren op live trottinettes.

**

Opencoil is een project georganiseerd door Constant VZW en gesteund door de Stad Brussel – Departement Cultuur, Jeugd, Recreatie en Sport.