Souper IV


31/08/2019 - 15/09/2019

Sat, Sun
13:00 - 19:00

startplaats/starting point: Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.

 supported by Boem vzw, gemeente Zwalm

[NL] TAFEL (Zwalm/Gent/Brussel) is een project van Maud Gyssels & Neri De Meester dat is opgevat als een inhoudstafel waaraan je kan eten, werken, schrijven, tekenen en naaien. TAFEL startte als een website waar bepaalde onderwerpen en objecten uitgelicht worden. Het online format benadrukt de voortdurende flexibiliteit en verschuiving van betekenis. Sinds een aantal jaar organiseren ze ook ‘soupers’, hybride ontmoetingsmomenten over eten.
⠀⠀
[EN] TAFEL (Zwalm/Gent/Brussels) is a project by Maud Gyssels & Neri De Meester that is conceived as a table of content where you can eat, work, write, draw and sew. TAFEL started as a website where certain subjects and objects are highlighted. The online format emphasises the constant flexibility and shift of meaning. For a number of years now, they have also been organising ‘soupers’, hybrid meeting moments about food.

[FR] TAFEL (Zwalm/Gent/Brussels) est un projet de Maud Gyssels & Neri De Meester conçu comme une « table de smatières » à laquelle il est possible de manger, travailler, écrire, dessiner et coudre. TAFEL est, au départ, un site internet où certains sujets et objets sont mis en lumière. Le format en ligne souligne, en la renforçant, la flexibilité constante du sens.
Elles organisent par ailleurs, depuis quelques années maintenant, des « soupers », comme des occasions hybrides de se réunir autour de la nourriture.