The Oceanographies Institute


03/07/2021 - 04/07/2021

15:30 - 18:00

KAAP, Thermae Palace
Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende

in English


supported by Hiros vzw, KAAP, nadine, C-Takt

[NL] The Oceanographies Institute (TOI) bestudeert de verwantschap tussen de mens en de oceaan. Het richt zich op de relaties tussen deze twee waterlichamen, en op de effecten en sensaties die gepaard gaan met hun ontmoetingen.
Tijdens DANSAND! stelt The Oceanographies Institute een ad hoc Oceanisch Congres voor en nodigt het gasten uit, zoals kunstenaar en performer Marcus Bergner en vocaal artieste Johanna Peine, om hun eigen oceanische praktijken aan het publiek voor te stellen.

[EN] How does our human body relate to the great infinite ocean? The Oceanographies Institute (TOI) studies the relationship between humans and the ocean. It focuses on the relationships between these two bodies of water, and on the effects and sensations that accompany their encounters.
During DANSAND!, The Oceanographies Institute will present an ad hoc Oceanic Congress and invite guests, such as artist and performer Marcus Bergner and vocal artist Johanna Peine, to present their own oceanic practices to the audience.

[FR] Comment le corps humain est-il en lien avec l’océan ? The Oceanographies Institute (TOI) étudie la relation entre ces deux corps faits d’eau, et les effets et sensations qui accompagnent leur rencontre. Pendant DANSAND!,  The Oceanographies Institute présentera un congrès Océanique ad hoc et invitera Marcus Bergner, performeur, et Johanna Peine, artiste vocale, à présenter leurs propres pratiques océaniques au public.