The Oneas


11/11/2021 - 02/12/2021


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

ALL WELCOME FOR THE FINISSAGE on Thursday 2 December from 4pm to 8pm[EN] “The Oneas explores and questions the construct of a family through photography and installation art. The Oneas wonder: how did we get here? What drove us to desire, make sacrifices and toil for this archaic model?
Nature’s call.
Religious education.
Conformity.
Status anxiety.
A love for everyday poetry.
Boredom.
An urge for structure.
The song of the unicorn.
An error of judgment.
Grace.
Weltanschauung.
Suboptimal self-worth.
Deep neurosis.
Distaste for proper pets.
A search for meaning.
Irrational love.
Are we ordinary memes, meriting creators or humble passers?”,
Frédérique de Montblanc & Mihail Onea.

[NL] “The Oneas onderzoekt en bevraagt het concept van familie aan de hand van fotografie en installatiekunst. The Oneas vragen zich af: “Hoe zijn we hier beland? Wat dreef ons om te verlangen, offers te brengen en te zwoegen voor dit archaïsche model?”
De roep van de natuur.
Religieuze opvoeding.
Conformiteit.
Statusangst.
Een liefde voor alledaagse poëzie.
Verveling.
Een drang naar structuur.
Het lied van de eenhoorn.
Een beoordelingsfout.
Gratie.
Weltanschauung.
Suboptimale eigenwaarde.
Diepe neurose.
Afkeer van fatsoenlijke huisdieren.
Een zoektocht naar betekenis.
Irrationele liefde.
Zijn we gewone memes, verdienstelijke scheppers of nederige passanten?”,
Frédérique de Montblanc & Mihail Onea.