Theme Park under Construction


opening Friday 12.10.2018 / 19:00
12/10/2018 - 21/10/2018

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
19:00 - 18:00

Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brusselssupported by K.A.K., The Flemish Community, Pieterjan Volckaert and Esther Gouarné.

[NL] “Ik ben een pretpark aan het bouwen. Het is een soort levenswerk. Een nooit bevredigende zoektocht naar wat ik mag doen met mijn adrenaline.
Omdat ik overal branduitgangen zie met bijhorende verlichting. Omdat ik niet in een trein mag springen na het fluitsignaal. Omdat er verplicht een balustrade op mijn balkon moet staan. Omdat er militairen rond mij patrouilleren voor mijn veiligheid. Omdat ik geen glijbaan door mijn raam mag installeren. Omdat alles keuringen heeft met data en stempels en logo’s van speciale controlefirma’s en overheden. Omdat ik geen vuurwerkshow mag geven in mijn salon.
Daarom besloot ik mijn eigen pretpark te ontwikkelen. Er is niets gekeurd. Er zijn zelfs mogelijks gebeurlijke ongevallen op te lopen. Er is een eerste deel klaar voor het grote publiek en er zijn plannen om meer te bouwen. Het is een pretpark in ontwikkeling.
Wees welkom vrijdag 12 oktober 2018 om 19u om een halve rollercoaster te testen en daar een glas op te drinken.”

[FR] “Je suis en train de construire un parc d’attraction. C’est en quelque sorte l’œuvre d’une vie. Une recherche jamais aboutie, sur la façon de canaliser mon adrénaline.
Parce que je vois partout des sorties de secours avec l’éclairage adéquat, et des sons spéciaux. Parce que je n’ai pas le droit de sauter dans un train une fois que le coup de sifflet a retenti. Parce que je suis obligé d’installer une balustrade sur mon balcon. Parce que des militaires patrouillent autour de moi pour assurer ma sécurité. Parce que je n’ai pas le droit d’installer un toboggan à ma fenêtre. Parce qu’on ne contrôle que les logos et les tampons des entreprises et des institutions de chargées du contrôle. Parce que je ne peux pas faire un feu d’artifice dans mon salon.
Pour toutes ces raisons, je décide d’inventer mon propre parc d’attraction. Rien n’est autorisé. On peut même s’attendre à quelques accidents. Une première partie est déjà prête à être présentée au grand public et nous envisageons de l’agrandir. C’est un parc d’attraction en construction. Vous êtes chaleureusement invités le vendredi 12 octobre 2018 à 19h pour tester une moitié de Grand Huit et fêter ça autour d’un verre.”

[EN] “I am building an attraction park. It is a sort of life’s work and a never satisfying quest to what I am allowed to do with my adrenaline.
Because everywhere I go, I see fire exits with accompanying lights and special doorknobs. Because I’m not allowed to jump on the train after the whistle. Because it’s an obligation to have a balustrade on my balcony. Because soldiers are patrolling around me for my safety. Because I’m not allowed to have a slide go out my window. Because everything has stamps and logos of special security firms and governments on it. Because I am not allowed to have a firework show in my living room.
So I decided to build my own attraction park. Nothing has been tested. Possible accidents or even likely to happen. The first part is ready for the public and there are plans to build more. It’s an attraction park under construction.
Be welcome this Friday, October 12th 2018 at 7 p.m. to test half a rollercoaster and to raise a glass to it!”

Nikolas Lestaeghe