Untitled (reversed blueback)


opening Sunday 16.12.2018 / 10:00 - 15:00

Scheldestraat Rue de l'Escaut, 1080 Brussels

 supported by  

[EN] Working with photographic prints for billboards, Wouter Huis started to use prints on blueback paper. A technique commonly used for advertisement.While using this printed paper Huis started to appreciate the blue color more and more. The blue is brought to the paper in quite an inferior way, it just has to be blue no matter what or how. By this inferior way of producing, the blue ink gets a kind of vibrating sense over the surface. These aesthetics lead him to use this material for his monochromes. Huis places the monochromes on locations where normally advertisement prints are shown, so the platform (in this case a billboard) refers to the possibilities of the reversed (front-)side of the paper

[NL] Door te werken met fotografische afdrukken voor reclameborden is Wouter Huis prints op bluebackpapier gaan gebruiken. Dit is een techniek die veel gebruikt wordt voor reclame.Tijdens het gebruik van dit geprinte papier begon Huis de blauwe kleur meer en meer te waarderen. Het blauw wordt op een nogal inferieure manier op het papier gebracht, het hoeft alleen maar blauw te zijn, wat of hoe dan ook. Door deze inferieure manier van produceren krijgt de blauwe inkt een soort vibrerend gevoel over het oppervlak. Deze esthetiek brengt hem ertoe om dit materiaal te gebruiken voor zijn monochromen. Huis plaatst de monochromen op locaties waar normaal gesproken reclamedrukwerk wordt getoond, zodat het platform (in dit geval een billboard) verwijst naar de mogelijkheden van de omgekeerde (voor)zijde van het papier.

[FR] Wouter Huis a d’abord travaillé avec des photographies imprimées sur des panneaux d’affichage. Il a ensuite commencé à imprimer sur du papier à fond bleu. C’est en utilisant ce papier, que Wouter Huis s’est mis à aimer le bleu de plus en plus. Peu importe la façon dont le papier est imprimé de bleu, même d’une façon « pauvre ». Il doit juste être bleu. En utilisant cette façon de produire, l’encre bleue se met à vibrer à la surface du papier. Il utilise ce matériau pour ses monochromes qu’il dispose ensuite sur des emplacements publicitaires.