UP IN THE VALLEY 2018


22/07/2018 - 28/08/2018

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
If you wish to participate send an email to: baitabaita@riseup.comsupported by  

[EN] Up In The Valley is a sound/listening workshop taking place on the mountains of the ValSabbia region in Northern Italy. Presenting a series of listening pieces specifically designed for the location, the workshop explores the propagation of sound in space and the interaction between sound, space and listener.

During the 4 days of the workshop (from 22 to 28 July), acoustic principles and sound effects such as reflection, absorption, filtering, and distance are staged and performed live. Focussing on the position of the listener, the distance from the sound source and the threshold of audibilty, the workshop investigates the potential of the listener to perceive and produce sound. All the listening pieces are site specific and take advantage of the affordances/constraints of the location. Mountain serves as unique setting providing specific qualities such as high silence/noise ratio, long-distance acoustic horizon and multiple reflecting surfaces. The pieces are presented as part of a series of walking excursions. The average time of each excursion is 6/8 hours including breaks.

[NL] Up In The Valley is een geluids-/luisterworkshop die plaatsvindt op de bergen van de ValSabbia regio in Noord-Italië. De workshop presenteert een serie luisterstukken die speciaal voor de locatie zijn ontworpen en onderzoekt de verspreiding van geluid in de ruimte en de interactie tussen geluid, ruimte en luisteraar.

Tijdens de 4 dagen van de workshop  worden acoustische principes en geluidseffecten zoals reflectie, absorptie, filtering en afstand live gemaakt en uitgevoerd. De workshop richt zich op de positie van de luisteraar, de afstand tot de geluidsbron en de drempel van hoorbaarheid en onderzoekt het potentieel van de luisteraar om geluid waar te nemen en te produceren. Alle luisterstukken zijn locatiespecifiek en maken gebruik van de mogelijkheden/ beperkingen van de locatie. De berg dient als een unieke omgeving die specifieke kwaliteiten biedt zoals een hoge stilte/ruisverhouding, een lange-afstands-akoestische horizon en meerdere reflecterende oppervlakken. De stukken worden gepresenteerd als onderdeel van een serie wandelexcursies. De gemiddelde tijd van elke excursie is 6/8 uur inclusief pauzes.

[FR] Up In The Valley est un workshop de son et d’écoute qui se tiendra dans les montagnes de la région de ValSabbia en Italie du nord. Il y sera présenté une série de pièces sonores créées spécifiquement pour le lieu, le workshop s’interrogera sur la propagation du son dans l’espace et sur les interactions entre le son, l’espace et l’écoute.