wie WIJ zijn – 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘐𝘴𝘴𝘶𝘦supported by Vlaamse Gemeenschap, nadine vzw, De Buren/Grensverleggers (regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland)

[EN] This newspaper is the second in the series of publications of wie WIJ zijn. The newspaper is published each time at the end of a (residency) season.
This second issue focuses on the concept of time and how it is experienced while cultivating vegetables, in the case of the farm life, just like ideas in the research proces of the artists in residence.

Coordination: Sara ten Westenend
Editorial coordination: Sara ten Westenend, Loes Jacobs, Phyllis Dierick
Proofreading: Sarah Cale
Graphic design: Guillaume Ribault

__

[NL] Deze krant is de tweede in de reeks van publicaties van wie WIJ zijn. De krant verschijnt telkens aan het einde van een (residentie)seizoen.
Deze tweede krant focust op het concept van tijd en hoe die beleefd wordt wanneer de groenten gekweekt worden, in het geval van de boer, net zoals ideeën rijpen tijdens het onderzoek van de kunstenaars in residentie.

Coördinatie: Sara ten Westenend
Redactionele coördinatie: Sara ten Westenend, Loes Jacobs, Phyllis Dierick
Proeflezen: Sarah Cale
Grafisch ontwerp: Guillaume Ribault