wie WIJ zijn @kiemkracht 2024

09/03/2024
Sat
10:30 - 18:00

VIERNULVIER, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gentsupported by Vlaamse Gemeenschap, nadine vzw, Vlaams Nederlands huis De Buren / in collaboration with Voedsel Anders, De Landgenoten, Centrum Agrarische Geschiedenis, Museum M

[NL] Tijdens Kiemkracht Festival neemt wie WIJ zijn plaats in de Wintertuin van VIERNULVIER om met het publiek in gesprek te gaan over thema’s die kunst, voedsel en land verbinden. De verschillende thema’s worden verspreid via 4 gratis seizoensposters, die een link maken met het project op de boerderij.

wie WIJ zijn is een residentieproject waarbij Sara ten Westenend samen met Boer Maarten en nadine vzw een langdurige samenwerking in gang zet tussen hedendaagse kunst en de bioboerderij in Vlaams Brabant. Zeven professionele kunstenaars werden uitgenodigd om de biologische groenteboerderij in Attenrode te leren kennen en het boerenleven te volgen gedurende vier seizoenen. Samen onderzoeken ze een kruisbestuiving tussen voedsel- en kunstproductie en de dialoog die hierbij tot stand komt.
__
[EN] wie WIJ zijn takes part in Kiemkracht Festival and will engage with the public in the Winter Garden at VIERNULVIER: we will discuss themes that connect art, food and land. The different themes will be disseminated through four free seasonal posters, which convey a link to the project on the farm.

wie WIJ zijn is a residency project in which Sara ten Westenend, together with Boer Maarten and nadine vzw, initiates a long-term collaboration between contemporary art and the organic farm in Flemish Brabant. Seven professional artists were invited to get to know the organic vegetable farm in Attenrode and follow farm life over four seasons. Together, they explore a cross-pollination between food and art production and the dialogue that emerges in the process.
__
[FR]