ZombieBox


opening Thursday 08.09.2022 / 18:00 - 21:00
09/09/2022 - 02/10/2022


n0dine, Rue de Laekensestraat 105, 1000 Brussels

Kinetics (dc motors controlled by an Arduino): Mathieu Zurstrassen[EN] ZombieBox is a Q&A exhibition by Alexandra Dementieva and Various Artists. Q&A is a series of collaborations initiated by Various Artists with fellow artists who are active in different fields of the art world.

Both Alexandra Dementieva and Various Artists are interested in the ‘p-zombie concept’, a hypothetical creature that is completely identical to a person in terms of the physical body, but does not have consciousness. They take this as a starting point to make new work. ZombieBox serves as a metaphor for the current broadcasting culture that is zombifying a huge amount of spectators everywhere and especially in Russia nowadays.

Various Artists will present ceramic bird pots in an installation that evokes the growing lack of free will in contemporary society. Alexandra Dementieva responds with a new installation of objects in our projectroom n0dine.

__

[NL] ZombieBox is een Q&A tentoonstelling van Alexandra Dementieva en Various Artists. Q&A is een reeks samenwerkingen van Various Artists met collega-kunstenaars die actief zijn in verschillende gebieden in de kunstwereld.

Zowel Alexandra Dementieva als Various Artists zijn geïnteresseerd in het ‘p-zombie-concept’, een hypothetisch wezen dat qua fysiek volledig identiek is aan het lichaam van de mens, maar geen bewustzijn heeft. Zij nemen dit als uitgangspunt om nieuw werk te maken. ZombieBox dient tevens als metafoor voor de huidige mediacultuur die een enorme hoeveelheid toeschouwers ‘zombificeert’ over heel de wereld maar vooral in het huidige Rusland.

Various Artists toont keramische vogelpotten in een installatie die het groeiende gebrek aan vrije wil in de hedendaagse maatschappij oproept. Alexandra Dementieva reageert hierop met een nieuwe installatie van objecten in n0dine.

__

[FR] ZombieBox est une exposition Q&A d’Alexandra Dementieva et Various Artists. Les Q&A sont une série de collaborations initiées par Various Artists avec d’autres artistes actifs dans différents champs du monde de l’art.

Alexandra Dementieva et Various Artists sont tous deux intéressés par le ‘p-zombie concept’, une créature imaginaire, identique en tous points à une personne réelle, mais sans conscience. Elle leur sert de point de départ pour une nouvelle œuvre. ZombieBox est une métaphore de la culture audiovisuelle contemporaine qui « zombifie » une part énorme de ses spectateurs, tout particulièrement en Russie, aujourd’hui.

Various Artists présentera des maisons d’oiseaux en céramiques avec une installation évoquant le manque de libre arbitre grandissant dans la société contemporaine. Alexandra Dementieva lui répondra au travers d’une nouvelle installation d’objets chez n0dine.