[EN] This year nadine vzw is organizing the third edition of the Wandering Arts Biennial (WAB).
The Wandering Arts Biennial is a research and production biennial that focuses on mobility, versatile production and presentation methods in the field of contemporary arts, and the nomadic practices of artists.
Because many artists and creative thinkers use mobility, nomadism and temporality as an instrument or creative method in their artistic practice, nadine vzw created the WAB in 2014 as an open platform where works can be shown, shared and communicated in an independent context during exhibitions, lectures, performances and other public activities. Each edition of the WAB is followed by a publication, designed by Überknackig and featuring contributions from all the participating artists.

After two editions that strongly focused on the participating artists and their researches and on strengthening their network, we find it is time to open up the biennial to the Brussels cultural sector.
In order to anticipate this ambition, nadine invited artist Mira Sanders and curator Maud Salembier to set out a framework for this year’s edition of the WAB and to share their networks.

This year’s edition of the WAB focuses on the following questions formulated by Mira Sanders: ‘let’s eflect upon the idea of “wandering along a limit(s)” (that can be political, historical, cultural, social, physical or geographical). The question that follows is, “how can you form (an) image(s) of a wandering along (a) limit(s)?”’ 
This proposal serves as a path for participants to follow and to question.

[NL] Dit jaar organiseert nadine vzw de derde editie van de Wandering Arts Biennial (WAB).
De Wandering Arts Biennial is een onderzoeks- en productiebiënnale die zich richt op mobiliteit, veelzijdige productie- en presentatiemethoden binnen de hedendaagse kunst en nomadische praktijken van kunstenaars.
Omdat veel kunstenaars en creatieve denkers mobiliteit, nomadisme en tijdelijkheid gebruiken als een instrument of creatiemethode in hun artistieke praktijk, creëerde nadine vzw WAB in 2014 als een open platform waar werk getoond, gedeeld en gecommuniceerd kan worden in een onafhankelijke context tijdens tentoonstellingen, lezingen, presentaties en andere publieke activiteiten. Elke editie van de WAB wordt gevolgd door een publicatie, ontworpen door Überknackig, waaraan alle deelnemende kunstenaars een eigen hoofdstuk bijdragen.

Na twee edities die sterk gericht waren op de deelnemende kunstenaars en hun onderzoek, en op het versterken van ons netwerk, achten we het tijd rijp om de biënnale open te stellen voor de Brusselse culturele sector.
Om deze ambitie waar te maken, nodigde nadine kunstenaar Mira Sanders en curator Maud Salembier uit om een ​​thema uit te werken voor de editie van dit jaar en om hun netwerk te delen.

De editie van de WAB van dit jaar concentreert zich op de volgende vraagstelling die door Mira Sanders geformuleerd werd: ‘laat ons nadenken over het idee “wandering along (a) limit(s)” (dat kan politiek, historisch, cultureel, sociaal, fysiek of geografisch zijn). De vraag die daarop volgt, luidt: “hoe kan je (een) beeld(en) vorm(en) van “wandering along (a) limit(s)”‘.
Dit voorstel dient als een leidraad voor deze WAB editie waarbij alle deelnemers uitgenodigd worden mee hierover na te denken.

[FR] Troisième édition de la Wandering Arts Biennial, un festival de recherche et de production qui se concentre sur le thème de la mobilité dans le champ de l’art contemporain et propose différents regards sur des pratiques artistiques nomades. De nombreux artistes et penseurs travaillent sur et avec la mobilité, le nomadisme et la temporalité. Nadine a créé le WAB en 2014 comme une plateforme ouverte d’échange et de monstration, de communication autour d’oeuvres qui abordent ces thématiques. Le festival se construit autour de lectures, expositions, performances et d’autres activités ouvertes au public. Chaque édition est suivie d’une publication par Überknackig illustrant les pratiques des artistes participants.