[EN] In September 2020, when the corona social distancing measures came into place, oracle adapted their end event group gathering into a telepathic retreat.
oracle invites 16 artists to share their experiences and traces of telepathic retreat in public spaces in the Brussels center. The exhibition consists of video, images, objects and writings from the telepathic retreat.
The starting point is nadine window exhibition space and also takes place in surrounding environs.
As part of the exhibition oracle will experiment with ways of welcoming, guiding through public space exhibition, reading the city architecture and creating safe intimacy with the audience.

the telepathic retreat participating artists are / de deelnemende kunstenaars zijn: Caroline Daish, Justine Maxelon, Lou Carvalho, Myriam van Imschoot, Marcus Bergner, Eleni Kamma, Miyuki Inoue, Various Artists, Gosie Vervloessem, Em König, Anissa Rouas, Isabel Burr Raty, Rasa Alksnyte, Ingrid Voorendt, Sawsan Maher, Elli Vassalou

[NL] In september 2020, toen de corona sociale distantiëring maatregelen werden ingevoerd, vormde oracle hun eind event groepsbijeenkomst om tot een telepathic retreat.
oracle nodigt 16 kunstenaars uit om hun ervaringen en sporen van deze telepathische retraite in de openbare ruimte van het Brusselse centrum te delen met een publiek. De tentoonstelling bestaat uit video, beelden, objecten en geschriften van de telepathische retraite.
Het vertrekpunt is de nadine vitrine expositieruimte in dinA, en vindt eveneens plaats in de omliggende omgeving.
In het kader van de tentoonstelling zal oracle experimenteren met manieren om in de openbare ruimte te ontvangen, te begeleiden, de architectuur van de stad te lezen en een veilige intimiteit met het publiek te creëren.