De Verderzetting (periodical of the project ‘Heimat’), 2021

De Verderzetting (Nr. 2, Summer 2021)
by Kasper Demeulemeester & Jakob Van den Broucke
Meerhout: De Kempische Bocht
2021

[NL] Voor fase 2 van het project Heimat, trekken Jakob Van den Broucke en Kasper Demeulemeester richting Mol. Verbonden door herinneringen, ontheemding en vriendschappen strijken ze neer om (opnieuw) in dialoog te treden met de omgeving. Verderzetten waar eerder aan begonnen werd, stap voor stap, steeds verder weg, steeds verder naar wat onvermijdelijk volgen zal.
Heimat, fase 2: De Verderzetting bundelt de resultaten van het project in een happening en een publicatie.

[EN] For phase 2 of the project Heimat, Jakob Van den Broucke and Kasper Demeulemeester are heading for Mol. Bound by memories, rootlessness and friendships, they settle down to (re)enter into dialogue with the environment. Continuing what they started earlier, step by step, ever further away, ever further towards what will inevitably follow.
Heimat, phase 2: The Continuation bundles the results of the project in a happening and a publication.

[FR] pour la phase 2 de leur projet Heimat, Jakob Van den Broucke et Kasper Demeulemeester se dirigent vers Mol. Liés par des souvenirs et des amitiés, déracinés, ils s’installent pour entrer (à nouveau) en dialogue avec l’environnement. Continuant ce qu’ils ont commencé plus tôt, pas à pas, encore un peu plus loin en direction de ce qui suivra inévitablement.
Heimat, phase 2 : The continuation propose un happening et une publication.

__

Table of contents
Alice Gompels, The Continuation: A Frame for Life
Bart Janssen, Put
Benjamin Sprengers, Achter de schermen
Charlotte Peys, los zand – brief aan mol
Colofon
Diversen
Emilio Lopez-Menchero, Prometheus / Eurochemic, Mol, Antwerpse Kempen
Florian Vanlee, Meer Heimeringen
Frederik Willem Daem, Groet. Groeten. Groetjes
Helena Ceuppens, Atoomdorp + Kempische vegetatie
Jakob Van den Broucke, Bijdrage II: De Verderzetting
Jan Van Tienen, Het verhaal van hoe mijn relatie met de elektriciteitsmast vorm kreeg
Koen Peeters, Brief op briefpapier / van mijn vader en een schilderij van mijn moeder
Koen Sels, Een dag in België: ouvertures
Leeskijkluisterlijst
Lot Geukens, Thuis in tekenen
Mats Wosky, Luxora
Pieter-Jan Verheyen, Turnhout – Mol
Plaatsaanduiding, Mol
Tijdsaanduiding
Uit de nalatenschap van Kasper Demeulemeester, Bergstraat 18
Wietske Van Gils en Lieven Martens, 10 zichten van Retie
Zjef Caers, Zweem